De 11 ani, România așteaptă la granița UE

Austria a blocat, la 8 decembrie 2022, accesul României în Schengen, fără absolut niciun argument valid. A folosit dreptul de veto în mod abuziv, urmărind interese electorale ce ţin de politica internă. A încălcat astfel, în mod asumat, Tratatele UE.

În calitatea mea de cetățean român și deputat în Parlamentul European, am introdus o acțiune împotriva Consiliului UE în fața Curții de Justiție a Uniunii Europene pentru a anula acest vot nelegal. Însă, pentru a avea succes, este necesară implicarea Parlamentului European în acest proces.

De aceea, voi depune o petiție la Comisia de Petiții a Parlamentului European prin care voi solicita Parlamentului să intervină în acțiunea pe care deja am declanșat-o la Curtea de Justiție a Uniunii Europene.

Am nevoie de susținerea ta pentru a convinge Parlamentul că românii sunt hotărâți să lupte pentru DREPTATE şi DEMNITATE.

Semnează petiţia „România merită în Schengen” şi cere-ţi dreptul de a fi liber în Europa!

ROMÂNIA MERITĂ ÎN SCHENGENAvem dreptul să ne bucurăm de libera circulație pe teritoriul Uniunii Europene. Fără frontiere, bariere sau restricții. Pentru că suntem cetățeni europeni egali tuturor celorlalți. Comisia Europeană, Parlamentul European, majoritatea statelor membre atestă neechivoc aceeași concluzie: România îndeplinește toate criteriile tehnice pentru a intra în zona Schengen!

Cu toate acestea, la 8 decembrie 2022, România a fost umilită. Din nou. Pe nedrept şi nemeritat. Consiliul Uniunii Europene a votat pentru ca spațiul Schengen să rămână în continuare închis pentru România și Bulgaria. Din cauza unui singur stat, Austria, care a ales să ignore voința instituțiilor europene și a celorlalte state membre. Refuzul Austriei este un gest anti-european, influențat strict de o retorică populistă internă.

Schengen este un drept dobândit prin efortul tuturor românilor. După 8 decembrie, fiecare zi reprezintă încălcarea acestui drept.

Nu meritam această lecție injustă, dar nu este cazul să ne resemnăm. Doar prin acțiuni curajoase şi hotărâte putem să cerem ce este al nostru!

În calitate de deputat în Parlamentul European, am depus o acțiune în faţa Curţii de Justiţie a Uniunii Europene pentru anularea deciziei Consiliului Justiție si Afaceri Interne prin care se neagă intrarea României în Schengen şi aplicarea aquis-ului pe teritoriul ţării noastre.

Te invit să semnezi petiția „România în Schengen” pe care o voi depune în Parlamentul European. Este envoie de implicarea Legislativului European în acest proces.

Sunt convins că vom avea câștig de cauză, iar României îi va fi recunoscut dreptul de a fi parte din spațiul Schengen.

România merită în Schengen!

Românii merită să fie liberi în Europa!

Parcursul României

 • 25 aprilie 2005

  Semnarea tratatului de aderare a României la Uniunea Europeană

  În protocolul I, art. 4, par. (2), se specifică faptul că dispozițiile întregului acquis¬-ului Schengen se vor aplica numai în temeiul unei decizii europene adoptate de Consiliu în acest sens, după verificarea, în conformitate cu procedurile de evaluare Schengen aplicabile în materie, a îndeplinirii pe teritoriul respectivului stat a condiţiilor necesare aplicării tuturor părţilor în cauză din acquis.

  Mai multe informații
 • 1 ianuarie 2007

  Aderarea României la Uniunea Europeană

  România devine membră cu drepturi depline a Uniunii Europene

  Mai multe informații
 • 28 iunie 2007

  Prima declarație de pregătire pentru demararea vizitelor de evaluare Schengen

  România se declară pregătită de începerea vizitelor de evaluare în domeniul vizelor, al cooperării polițienești și al protecției datelor personale.

  Mai multe informații
 • 2 iunie 2008

  Cea de-a doua declarație de pregătire pentru demararea vizitelor de evaluare Schengen

  România se declară pregătită de începerea vizitelor de evaluare în domeniul frontierei terestre, aeriene și maritime și SIS/SIRENE.

 • 2009-2010

  Vizitele de evaluare Schengen

  Echipele de experți ai Comisiei Europene, ai Consiliului Uniunii Europene și ai statelor membre au efectuat evaluarea pe teren a respectării prevederilor acquis-ului Schengen. Au rezultat opt rapoarte, câte unul pentru fiecare domeniu al legislației Schengen, toate acestea fiind pozitive.

 • 9 iunie 2011

  Concluziile Consiliului privind încheierea procesului de evaluare a gradului de pregătire al României în vederea punerii în aplicare a tuturor dispozițiilor acquis-ului Schengen

  Consiliul concluzionează că „au fost îndeplinite condițiile preliminare, astfel încât Consiliul să fie în măsură să ia decizia menționată la articolul 4 alineatul (2) din Actul de aderare din 2005, care permite eliminarea controalelor la frontierele interne pentru frontierele aeriană, terestră și maritimă. Consiliul ar trebui să revină asupra acestei chestiuni cât mai curând posibil și nu mai târziu de luna septembrie 2011.”

  Mai multe informații
 • 23 septembrie 2011

  Reuniunea Consiliului pentru Justiție și Afaceri Interne

  Consiliul JAI a supus la vot pentru prima oară aderarea României și Bulgariei la spațiul Schengen, însă rezultatul a fost unul negativ, cauzat de opoziția Olandei și a Finlandei.

  Mai multe informații
 • 13 octombrie 2011

  Rezoluţia Parlamentului European din 13 octombrie 2011 referitoare la aderarea Bulgariei și a României la spațiul Schengen

  Rezoluție care reiterează sprijinul Parlamentului pentru extinderea spațiului Schengen pentru a include și Bulgaria și România și care solicită Consiliului European să procedeze în conformitate cu Tratatul UE și să ia măsurile necesare pentru a permite României și Bulgariei să adere la spațiul Schengen.

  Mai multe informații
 • 9 decembrie 2011

  Concluziile Consiliului European

  „Consiliul European ia act de faptul că au fost îndeplinite toate condițiile juridice pentru luarea deciziei în favoarea aderării Bulgariei și a României la spațiul Schengen. Consiliul European solicită Consiliului să adopte această decizie cât mai curând posibil. În cazul în care acest lucru va fi necesar, Consiliul European va reveni asupra acestei chestiuni în cadrul reuniunii sale din martie 2012.”

  Mai multe informații
 • 1 martie 2012

  Concluziile Consiliului European

  Consiliul European solicită Consiliului UE să pună în aplicare măsuri care să contribuie la extinderea cu succes a spațiului Schengen pentru a include România şi Bulgaria.

  Mai multe informații
 • 11 decembrie 2018

  Rezoluția Parlamentului European din 11 decembrie 2018 referitoare la aplicarea integrală a dispozițiilor acquis-ului Schengen în Bulgaria și în România: eliminarea controalelor la frontierele interne terestre, maritime și aeriene.

  Parlamentul European reiterează susținerea sa pentru aplicarea integrală a acquis-ului Schengen pentru România.

  Mai multe informații
 • 2 iunie 2021

  Comunicare a Comisiei către Parlamentul European și Consiliu - Strategie pentru realizarea unui spațiu Schengen pe deplin funcțional și rezilient

  Comunicare a Comisiei către Consiliu si Parlament în care se reiterează evaluarea pozitiva a condițiilor pentru aplicarea completă a acquis-ului Schengen de către Romania și în care Comisia îi cere Consiliului să ia măsurile necesare în acest sens. (p.22, 23)

  Mai multe informații
 • 18 octombrie 2022

  Rezoluția Parlamentului European din 18 octombrie 2022 referitoare la aderarea României și Bulgariei la spațiul Schengen

  Ultima rezoluție a Parlamentului European care susține categoric aplicarea integrală a acquis-ului Schengen pentru România.

  Mai multe informații
 • 21 octombrie 2022

  Raportul Comisiei privind misiunea de informare voluntară în Bulgaria și România privind aplicarea acquis-ului Schengen și evoluțiile acestuia începând cu 2011

  În vederea consolidării încrederii reciproce și a recunoașterii faptului că acquis-ul Schengen s-a dezvoltat începând din 2011, România și Bulgaria și-au declarat disponibilitatea de a invita, în mod voluntar, o echipă aflată sub coordonarea Comisiei, pentru a asigura, printre altele, aplicarea celor mai recente evoluții ale acquis-ului Schengen de la evaluarea din 2011, concentrându-se pe gestionarea frontierelor externe și pe cooperarea polițienească.

  În concluzie, echipa de evaluare consideră că Bulgaria și România continuă să îndeplinească condițiile necesare pentru aplicarea integrală a tuturor părților relevante ale acquis-ului Schengen.

  Mai multe informații
 • 16 noiembrie 2022

  Comunicare a Comisiei către Parlamentul European și Consiliu - Consolidarea spațiului Schengen prin participarea deplină a Bulgariei, României și Croației la spațiul fără controale la frontierele interne

  Ultima comunicare a Comisiei către Consiliu și Parlamentul European, publicată cu trei săptămâni înainte de votul din 8 Decembrie în care se argumentează cuprinzător necesitatea ca în România să fie aplicat complet acquis-ul Schengen. Sunt explicați toți pașii și progresul pe care România l-a înregistrat din punctul de vedere al legislației Schengen.

  Mai multe informații
 • 8 decembrie 2022

  Întâlnirea Consiliului Justiție și Afaceri Interne în care a avut loc votul nedrept împotriva aderării României la spațiul Schengen

  Ședința Consiliului Justiție și Afaceri Interne care a avut loc pe 8 decembrie 2022 a ajuns la un verdict teribil - peste 20 de milioane de români vor fi în continuare lipsiți ilegal de dreptul de care aproape toate țările UE și chiar 4 țări care nu sunt membre ale UE se bucură. România rămâne în afara spațiului Schengen!

  Mai multe informații
 • 13 decembrie 2022

  Scrisoare adresată de către eurodeputatul Eugen Tomac președintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, prin care cere Comisiei să declanșeze o acțiune în fața Curții de Justiție a Uniunii Europene împotriva Consiliului Uniunii Europene.

  Întrebare cu solicitare de răspuns scris adresată Comisiei Europene

  Mai multe informații
 • 6 ianuarie 2023

  Scrisoare adresată de către eurodeputatul Eugen Tomac președintei Parlamentului European, Roberta Metsola, prin care cere Parlamentului să declanșeze o acțiune în fața Curții de Justiție a Uniunii Europene împotriva Consiliului Uniunii Europene

 • Scrisoare adresată de către eurodeputatul Eugen Tomac președintelui comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne (LIBE) a Parlamentului European, Juan Fernando López Aguilar.

 • Scrisoare adresată de către eurodeputatul Eugen Tomac prim-ministrului Suediei, țara care a preluat președinția rotativă a Consiliului Uniunii Europene.

 • 17 ianuarie 2023

  Scrisori adresate de către eurodeputatul Eugen Tomac tuturor miniștrilor de resort ai statelor Uniunii Europene, prin care cere susținerea cauzei României în cadrul Reuniunii informale a miniștrilor de justiție și de afaceri interne de pe 26-27 ianuarie 2023

România în Schengen înseamnă

Călătorești în Europa la fel cum călătorești în România. Fără frontiere

Ai libertate de mișcare. Fără ore în șir pierdute la trecerile de frontieră România-Ungaria și România - Bulgaria.

3,5 milioane de persoane trec frontierele dintre state, zilnic

24 de milioane de călătorii de afaceri în fiecare an.

Fără_cotroale_la_frontieră

România în Schengen înseamnă 10 miliarde de euro în plus la bugetul statului, anual.

Antreprenorul român are de câștigat.

Competiția pe piața unică europeană devine corectă și pentru firmele românești.

Fără birocrație, cozi și cheltuieli nejustificate.

Mediul de afaceri românesc se dezvoltă și devine atractiv pentru investitori.

turism

Turismul românesc se dezvoltă

Mai mulți cetățeni europeni și non-europeni sunt acum încurajați să călătorească în România.

Economia locală are de câștigat.

În interiorul spațiului Schengen

călătorii_nerestricționate

1,25 miliarde de călători în scopuri turistice anual

transporturi_transfrontaliere_de_mărfuri

57 de milioane transporturi transfrontaliere de mărfuri anual

Proces CJUE

România respectă toate condițiile pentru aplicarea integrală a acquis-ului Schengen, inclusiv cele privind ridicarea controalelor la frontierele terestre și aeriene, încă din 2011. Acest lucru este confirmat de toate instituțiile europene, inclusive de Consiliul Uniunii Europene, instituția care are ultimul cuvânt în acest sens.

Iată însă că nici în anul 2022 nu am reușit să obținem un vot favorabil pentru România. Toate demersurile României pe cale diplomatică au fost neconvingătoare și au eșuat. În opinia mea și a multor specialiști în domeniul dreptului european, acesta nu mai este doar un conflict de natură politică, ci unul de natură juridică. Prin refuzul de a acorda un vot favorabil României, Consiliul Uniunii Europene încalcă numeroase prevederi ale tratatelor fundamentale și ale legislației Uniunii:

 • Tratatul de aderare al României la Uniunea Europeană

  Tratatul prevede în protocolul 1, art. 4 alin. (2) că „Dispoziţiile acquis-ului Schengen ... se aplică pe teritoriul fiecăruia dintre aceste state membre numai în temeiul unei decizii europene adoptate de Consiliu în acest sens, după verificarea, în conformitate cu procedurile de evaluare Schengen aplicabile în materie, a îndeplinirii pe teritoriul respectivului stat a condiţiilor necesare aplicării tuturor părţilor în cauză din acquis.”

  Evaluarea a avut loc și rezultatul acesteia a fost favorabil. Din modul în care este formulat acest articol, Consiliul are obligația de a pronunța o decizie favorabilă. Altfel, care ar mai fi rolul procedurilor de evaluare dacă, indiferent de rezultatul acestora, decizia Consiliului rămâne una arbitrară?

 • Principiul cooperării loiale între statele membre (art. 4 alin. (3) TUE)

  „În temeiul principiului cooperării loiale, Uniunea și statele membre se respectă și se ajută reciproc în îndeplinirea misiunilor care decurg din tratate.”

  Din tratate decurge misiunea de a asigura absența controalelor asupra persoanelor la frontierele interne și de a garanta libertatea de circulație (art. 67 TFUE). Austria și Olanda au încălcat principiul cooperării loiale împiedicând îndeplinirea misiunilor care decurg din tratate, când, fără argumente reale, au votat împotriva aplicării întregului acquis Schengen pentru Romania.

 • Principiul cooperării loiale între instituțiile Uniunii (art. 13 alin. (2) TFUE)

  „Fiecare instituție acționează în limitele atribuțiilor care îi sunt conferite prin tratate, în conformitate cu procedurile, condițiile și scopurile prevăzute de acestea. Instituțiile cooperează unele cu altele în mod loial.

  Consiliul încalcă principiul cooperării loiale între instituțiile uniunii, refuzând nejustificat aplicarea întregului acquis Schengen in Romania, în ciuda repetatelor acte din partea Parlamentului și a Comisiei, care au cerut aderarea României la Spațiul Schengen.

 • Libertatea de circulație a persoanelor și a mărfurilor (art. 21 alin. (1) si art. 26 alin. (2) TFUE)

  Deși libera circulație nu impune strict absența frontierelor interne, menținerea pe termen nedefinit și nejustificată a frontierelor interne pentru România împiedică în mod clar o veritabilă liberă circulație a persoanelor și a mărfurilor.

 • Principiul egalității de tratament și principiul nediscriminării (art. 20 și art. 21 din Carta drepturilor fundamentale ale Uniunii Europene)

  „Toate persoanele sunt egale în fața legii.”

  „În domeniul de aplicare a tratatelor și fără a aduce atingere dispozițiilor speciale ale acestora, se interzice orice discriminare pe motiv de cetățenie.”

 • Principiul securității juridice și Principiul încrederii legitime (principii jurisprudențiale ale dreptului European)

  Aceste principii se bazează pe interdicția impredictibilității și a lipsei justificării deciziilor luate de către instituții în procesul lor de legiferare și de luare a deciziilor.

  În situația în care României îi era confirmat faptul că respectă toate condițiile pentru aderarea la Spațiul Schengen, votul de pe 8 decembrie nu respectă aceste principii, în special atunci când modernizarea țării pentru a atinge criteriile de evaluare a necesitat o investiție economică, financiară, umană și socială semnificativă.

Plecând de la aceste argumente, am hotărât să continui lupta pentru drepturile cetățenilor români și, în data de 06.02.2023, am formulat împotriva Consiliului o acțiune în fața Curții de Justiție a Uniunii Europene. Este evident că, atunci când toate căile diplomatice sunt epuizate, singura cale de a ne apăra drepturile este justiția.

Am încredere că, în urma acestei acțiuni, Curtea de Justiție va avea înțelepciunea să declare nelegală decizia Consiliului și să repare această mare nedreptate!

Susțin petiția „România merită în Schengen” și solicit intervenția Parlamentului European în acțiunea declanșată de europarlamentarul Eugen Tomac la Curtea de Justiție a Uniunii Europene.